Een van de meest ingrijpende zaken in een mensenleven is geconfronteerd worden met het overlijden van een naaste, een geliefde. Om dit uiterst negatieve gevoel van het veel te vroege overlijden van Nicole Verheggen (° 16.10.1955 - +13.04.2017) om te zetten in iets positiefs,  kwam haar dochter Sylvie met het idee op de proppen, om jaarlijks rond haar sterfdag een “Memorial Nicole Verheggen” te organiseren.

Velen zullen zich nog wel herinneren dat Nicole samen met haar echtgenoot Sylvain Lamont en nog een paar anderen, één van de drijvende krachten was achter de toenmalige “Actiegroep tegen kanker”. Deze actiegroep organiseerde tussen 1990 en 2002 ieder jaar op Pinkstermaandag een actiedag waarvan de integrale opbrengst naar het Kinderkankerfonds ging. Naar analogie met wat toen gebeurde, start men nu opnieuw iets dergelijks op. Grote verschil met vroeger is dat men nu een steunfonds wil oprichten waarvan de opbrengst jaarlijks naar een goed doel gaat. 

Gezien het een steunfonds is, ontstaan naar aanleiding van het overlijden van Nicole, kreeg het de naam “FONDS 13.04” mee.  Dit is een verwijzing naar haar sterfdag.