logo Kinderkankerfonds

WAAROM GAAT DE INTEGRALE OPBRENGST NAAR  HET KINDERKANKERFONDS ?

Om dit te kunnen uitleggen moeten we jullie even meenemen naar het verleden…

In 1990 ontstond hier in Kruishoutem de “Actiegroep tegen kanker”, één van de oprichters was Sylvain (de echtgenoot van Nicole). Deze groep ontstond uit de toenmalige KWB-afdeling waarvan Sylvain vele jaren secretaris was.
 Het dochtertje van één van de mede-initiatiefnemers had leukemie en werd in het Gentse UZ behandeld door Dr Yves Benoit. Hierdoor wisten we dat nog niet zo heel lang de VZW Kinderkankerfonds bestond (ontstaan op 2 juni 1988). Men was er ook bezig met het oprichten van een thuiszorgproject, het zogenaamde KOESTER-project. KOESTER is eigenlijk een letterwoord en staat voor Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg En Rehabilitatie. Door die eerste actie hier in Kruishoutem in 1990 kwam dit project pas echt goed van de grond. Met de ingezamelde centen werd toen een eerste wagen aangeschaft waarmee de verpleegkundige zich naar de patientjes aan huis verplaatste. Zo werd het mogelijk  voor sommige patientjes om,  in hun huiselijke omgeving,  verzorgd te worden en te herstellen.
Jaar na jaar organiseerde men hier op Pinkstermaandag een fiets- en wandelhappening die steeds meer volk op de been bracht.  Het wandelen en fietsen breidde uit met een vinkenzetting, een motortreffen en zelfs een paar keer traden Kruishoutemse “vedetten” op in wat men toen “vrij podium” noemde. Na 12 succesvolle acties, waarbij in totaal meer dan 7 miljoen Belgische frank werd ingezameld, stopte de groep omwille van allerlei redenen. Bij Sylvain bleef binnenin ergens wel altijd waakvlammetje branden.  Samen met Nicole ging men links en rechts naar allerlei acties die werden opgezet om het Kinderkankerfonds te steunen. Zo waren ze ook jaarlijks aanwezig op de opvolger van de actie hier ter plaatse, nl de fietstocht van het wijkcomité De Biest.

Samen met Deinzenaar Freddy Tack hielp Sylvain mee om op 1 maart 2016 een actie op poten te zetten. Samen met heel wat andere lopers, waaronder ook tal van Kruishoutemnaren, liepen ze, in erbarmelijke weersomstandigheden , van Deinze naar het UZ Gent en terug, een afstand van 34 km. Deze actie bracht 13.000 euro op.

 En laatst nog, bij het overlijden van Nicole,  deed men een oproep om op de begrafenisplechtigheid  geen bloemen mee te brengen. Wie dit wilde kon een bijdrage storten op het rekeningnummer van het Kinderkankerfonds. Op die manier werd ook een kleine 1000 euro bijeengebracht.

Zo zie je maar, het Kinderkankerfonds en de familie Lamont zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Het was dus niet lang zoeken naar een bestemming van de centen die  via deze “Memorial Nicole Verheggen” zullen worden opgehaald. Toen we met ons voorstel aanklopten bij de Gentse VZW moest men niet lang nadenken en op 27 september 2017 werd het “samenwerkingsakkoord”  ondertekend.

Het is nu aan jullie om ook deze keer een mooi bedrag bijeen te stappen. Wij hier als organisatoren danken jullie nu al voor de steun en weet dat de centen ginder in Gent goed zullen besteed worden. 

Indien je een fiscaal attest wenst te ontvangen (mogelijk vanaf een storting van minstens 40EUR), stort je het bedrag op de rekening van het Kinderkankerfonds (BE31 7370 1124 3555) met vermelding Nicole Verheggen.